GIỚI THIỆU

ĐÁNH GIÁ

KID TALENT MAP

LIÊN HỆ

Kid Talent Map là sản phẩm từ một dự án nghiên cứu khoa học do GEIN Academy thực hiện dựa trên nền tảng nghiên cứu và chứng thực từ hơn 30.000 Bản đồ thấu hiểu bản thân Map For Success của các bậc cha mẹ tại Việt Nam.

Các chuyên gia tại GEIN tin rằng "tất cả mọi thứ đều kết nối với các con số". Vì vậy, GEIN Group đã khai sinh Bản đồ thành công Map For Success để tìm ra sự liên kết số học giữa họ tên và ngày sinh của một người. Từ những dữ liệu đó, GEIN xây dựng được một bản đồ số cho mỗi cá nhân.

ĐĂNG KÝ NGAY

Công cụ thấu hiểu con Kid Talent Map
Cha mẹ thông thái, dạy con thành tài

ĐĂNG KÝ NGAY

GEIN - KID TALENT MAP CAM KẾT

ĐĂNG KÝ NGAY

HOÀN TẤT ĐĂNG KÍ

HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ
SỞ HỮU KID TALENT MAP

Có ngay trong tay tấm bản đồ cho con của bạn chỉ sau 15 phút đăng ký.

Map For Success - Thấu hiểu bản thân, làm chủ cuộc đời
Kid Talent Map - Cha mẹ thông thái, dạy con thành tài

Hotline : 0866520217