Kích thước hình ảnh Facebook 2022

Facebook cập nhật thiết kế và kích thước hình ảnh liên tục. Chiến lược tốt nhất để chứng minh nội dung thương hiệu của bạn trong tương lai là luôn tải lên hình ảnh chất lượng cao nhất mà bạn có thể. Hãy tuân thủ các định dạng tệp được đề xuất của Facebook để có kết quả tốt nhất.

Kích thước hình ảnh Facebook 2022

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh hồ sơ: 170 x 170 pixel

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh bìa: 851 x 315 pixel (khuyến nghị)

 • Màn hình kích thước màn hình: 820 x 312 pixel
 • Kích thước màn hình điện thoại thông minh: 640 x 360 pixel
 • Kích thước tối thiểu: 400 x 150 pixel
 • Kích thước tệp lý tưởng: Dưới 100KB

Kích thước hình ảnh Facebook cho các bài đăng và ảnh dòng thời gian:

 • Kích thước đề xuất: 1200 x 630 pixel
 • Kích thước tối thiểu: 600 x 315 pixel

Kích thước ảnh bìa sự kiện Facebook: 1200 x 628 pixel (khuyến nghị)

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh toàn cảnh hoặc ảnh 360 độ:

 • Kích thước hình ảnh tối thiểu: Facebook nói rằng nó phải là “30.000 pixel ở bất kỳ chiều nào và tổng kích thước nhỏ hơn 135.000.000 pixel.”
 • Tỷ lệ co: 2: 1

Kích thước hình ảnh Facebook cho Câu chuyện trên Facebook: 1080 x 1920 pixel (khuyến nghị)

Kích thước hình ảnh Facebook cho quảng cáo:

 • Kích thước cho quảng cáo Nguồn cấp dữ liệu Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Cột bên phải của Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Tỷ lệ 1: 1. (Hãy nhớ: Đây là định dạng quảng cáo chỉ dành cho máy tính để bàn.)
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Bài viết tức thời: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho quảng cáo Facebook Marketplace: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho Tìm kiếm trên Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Tin nhắn được Tài trợ: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo hộp thư đến Messenger: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Câu chuyện trên Messenger: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 9:16. Chiều rộng tối thiểu 500 pixel.