Kích thước hình ảnh trên YouTube 2022

Kích thước ảnh hồ sơ YouTube: 800 x 800 pixel (khuyến nghị)

Lời khuyên

  • Đảm bảo rằng tiêu điểm của bức ảnh của bạn được căn giữa để có kết quả tốt nhất.
  • Các tệp phải là JPEG, GIF, BMP hoặc PNG. GIF động sẽ không hoạt động.
  • Ảnh sẽ hiển thị ở 98 x 98 pixel.

Kích thước hình ảnh biểu ngữ YouTube: 2048 x 1152 pixel (tối thiểu)

  • Tỷ lệ co: 16: 9
  • Diện tích tối thiểu cho văn bản và biểu trưng mà không bị cắt: 1235 x 338 pixel
  • Kích thước tệp tối đa: 6MB

Kích thước video YouTube: 1280 x 720 pixel (tối thiểu)

Lời khuyên

  • YouTube khuyến nghị rằng các video nhằm bán hoặc cho thuê có số lượng pixel cao hơn: 1920 x 1080 pixel.
  • YouTube yêu cầu video phải có kích thước 1280 x 720 pixel để đáp ứng tiêu chuẩn HD.
  • Đây là tỷ lệ khung hình 16: 9.

Kích thước hình thu nhỏ của YouTube: 1280 x 720 pixel