SEO bất động sản 2021

Tối ưu công cụ tìm kiếm

SEO là gì?

SEO là viết tắt của Search Engine Optimization .

Đó là tất cả các kỹ thuật được sử dụng để làm cho một trang web xuất hiện cao hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing. Mục đích là giúp người lạ tìm thấy bạn – những người không tìm kiếm bạn một cách cụ thể.

Tại sao SEO lại quan trọng đối với Bất Động Sản?

Gần một nửa tổng doanh thu trực tuyến đến từ các tìm kiếm trên web trong năm 2016, so với 1% từ mạng xã hội. Đây là thu nhập từ những người lạ, những người đến vì SEO đã được thực hiện đúng .

Đạt được vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm có nghĩa là có nhiều lưu lượng truy cập hơn trên trang web của bạn . Hầu như tất cả lưu lượng đi đến các trang web tìm thấy trên 1 st trang của Google. Sẽ không có ai tìm thấy bạn trên trang 2.

Các phương pháp hay nhất về SEO vào năm 2021

Hãy coi đây là danh sách kiểm tra các phương pháp hay nhất về SEO.

Nghiên cứu từ khóa của bạn

Giữ một danh sách các cụm từ mà khách hàng tiềm năng của bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm các dịch vụ bất động sản tại địa phương.

Nội dung là vua

Tạo một số trang với nội dung hữu ích . Viết để trả lời các câu hỏi phổ biến được hỏi trong khu vực và sử dụng các từ khóa của bạn.

Tiêu điểm

Mỗi trang nên có một mục đích . Nếu bạn đang giải quyết hai chủ đề, hãy đặt chúng thành hai trang riêng biệt.

Định dạng cho web

SEO đúng đắn phải bao gồm thẻ tiêu đề , một tiêu đề trang , một trang mô tả meta , & định dạng khác.

Tên URL quan trọng

Tất cả các URL phải mô tả trang của bạn, như hmedia.vn/seo-bat-dong-san-2021

Tên hình ảnh cũng quan trọng

Sử dụng tên hình ảnh có thể đọc được của con người để cải thiện SEO. Mô tả trang, như “seo-bat-dong-san-2021”.

Các liên kết bên ngoài rất quan trọng

Chia sẻ nội dung hữu ích của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và yêu cầu các trang web liên quan đến bất động sản liên kết đến nội dung đó.

Giữ nó ở địa phương

Viết về các lĩnh vực bạn phục vụ. Sử dụng các từ khóa địa phương, như tên khu vực của bạn hoặc các thành phố xung quanh.

Các kỹ thuật SEO mới

Các công cụ tìm kiếm luôn phát triển, vì vậy các kỹ thuật SEO của chúng tôi cũng liên tục thay đổi. Những gì đã hoạt động vào năm ngoái, sẽ không nhất thiết phải hoạt động vào năm 2021. Đây là một số chiến lược SEO mới nhất:

Mã hóa mọi thứ

Các công cụ tìm kiếm hiện thưởng cho mã hóa trên toàn trang web . Điều này cho phép khách truy cập duyệt qua một cách tự tin.

Sẵn sàng cho thiết bị di động

Các trang web bất động sản được tối ưu hóa cho thiết bị di động xếp hạng cao hơn trên Google.

Quay video mạng xã hội

Chia sẻ các video thông tin ngắn trên YouTube và phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời liên kết chúng với trang web của bạn.